הסכם התקשרות

ההסכם שלנו

 אנחנו ב-Brance סומכים על היושרה שלך! אבל אוהבים סיכומים בכתב. לכן, הסכם זה מחייב אותך ואותנו וכל סיכום או מו"מ בעל פה מעבר להסכם זה אינו תקף. כל שינוי או תיקון בחוזה, בתנאיו וכל ויתור על זכות על פיו, יהיו תקפים ומחייבים רק אם יעשו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים. כמו כן, אישורך להסכם זה מעיד שאתה מקבל ומסכים לכל האמור בו וכי קבלת אמצעי תשלום תחשב ראיה סופית להסכמתך להתקשרות עם חברת Brance בהתאם להוראות הסכם זה. 

בהתאם להוראות הסכם זה.

1. Brance עושה הכל כדי להתאים את עצמה אליך ולספק לך את התוצרים האיכותיים ביותר, בדיוק בזמן. אם תעביר תכנים וחומרים במועד שסוכם בינינו, תגיב במהירות לסבבי התיקונים ותאשר את התוצרים הסופיים ללא עיכובים – רק אז נוכל לעמוד בזמני האספקה להם התחייבנו. 

2. אנחנו מאוד גאים בתוצרים ובלקוחות שלנו ולכן אנחנו מצרפים קרדיט לכל עבודה שיצרנו. כמו כן, מוצרים ושירותים נבחרים שביצענו עבורך, יוצגו בתיק העבודות של Brance. 

3. ההצלחה שלך היא האינטרס שלנו! אנחנו נקצה עבורך את מירב המאמצים, הניסיון והיכולת שלנו למען הצלחת הפרויקט, אך איננו מתחייבים להצלחה או לאי ההצלחה העסקית שלך, של הקמפיין ו/או לכמות הפניות שתקבל במסגרת הקמפיין. כמו כן איננו יכולים להתחייב למיקומי האתר בגוגל ולא נישא באחריות במידה ויחולו שינויים לרעה במיקומי האתר, מכל סיבה שהיא. 

4. אנחנו ב-Brance עושים את המיטב למען הפרויקט שלך, אך אם לאחר זמן סביר יימצא כי האסטרטגיה שנבחרה יחד איתך בתחילת הדרך אינה משרתת את מטרת הפעילות או שאינה מניבה את התוצאות הרצויות, נשקול בחיוב להחליף את האסטרטגיה לשירות אחר במסגרת יתרת סכום חודשי השירות – זאת באמצעות המרת הסכום לשירות אחר. 

5. במקרה של תקיפת אתרים המאוחסנים אצל Brance ע"י האקרים או וירוסים, נעשה את מירב המאמצים לעזור לך! ב-99% אנחנו מצליחים לפתור את הבעיה ומשתמשים בגיבויים שנשמרו, אך איננו אחראיים לשום נזק העלול להיווצר בעקבות תקיפה זו ואיננו מתחייבים לגבות קבצי אחסון לתקופה שעולה על שבועיים-חודש. 

6. אתה מאשר לנו בזאת לחייב את התמורה, או את יתרת התמורה, בהתאם לתנאי הזמנה זו ו/או כל תיקון או עדכון ההזמנה שיעשה בכתב בינך לBrance מעת לעת. במקרים בהם תשלומיך לא יועברו במועד, מכל סיבה שהיא, החיוב יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו סופקו על ידך לBrance. 

7. כל המוצרים והשירותים שלנו, מוגמרים או חלקיים, בין אם נמסרו לך ובין אם לאו, יישארו בבעלותה המלאה של Brance – עד למועד בו תתקבל ממך מלוא התמורה עבורם. בכל מקרה, תוצרים שהינם בגדר "קניין רוחני" כמו קמפיינים שאנו מייצרים ומאגרי מידע שאנו משתמשים בהם, ישארו בבעלותה של Brance. 

8. עיכוב בתשלום התמורה שלא טופל על ידך תוך 7 ימי עסקים מהמועד בו הודענו לך על הפרת ההסכם (או במועד מאוחר יותר – אם אושר ע"י Brance), תשלם לBrance פיצוי מוסכם של 150 ש"ח עבור כל יום עיכוב בתשלום. כמו כן, נהיה רשאים לחייב אמצעי תשלום אחרים שנמצאים ברשותנו לצורך סילוק החובות, לפרוע ו/או לדרוש ממך את מלוא סכום הריטיינר השנתי. 

9. חתימתך על הצעת המחיר מהווה עבורנו אישור מראש ובאופן בלתי חוזר שככל שיהיו לך חובות תלויים ועומדים לגופי מדיה) כגון ,Google Facebook וכו' ( בכל שלב שהוא – גם לאחר סיום השירות, Brance רשאית לחייב את כרטיס האשראי שלך לסילוק החובות, או לחילופין לתבוע אותם בתוספת ריבית והצמדה. 

10. אנו נתחיל לגבות את עלות אחסון האתר בכרטיס אשראי מיד עם העברת הלינק לרשותך. אם תרצה לאחסן את האתר באחסון שאינו בחברת Brance, תוכל לעשות זאת רק אם סיימת לשלם את מלוא התשלומים על האתר (מחירי האחסון ב-Brance: אתר תדמית – 129 ש"ח + מע"מ | אתר חנות – 240 ש"ח + מע"מ | דף נחיתה – 35 ש"ח + מע"מ). 

  11. Brance אינה בית דפוס ואנשינו אינם דפסים 🙂 – לכן, איננו אחראים לתוצרי הדפוס או לצבעוניות שיופקו מהעיצובים שביצעה. מכיוון שכל בית דפוס פועל בשיטות שונות, דרוש מבית הדפוס שלך דוגמת הדפסה ותבצע הגהה עצמאית ויסודית על התוצרים המודפסים. 

12. אנחנו מאוד מקפידים על איכות התכנים שמופיעים במוצרינו: כתיבת תוכן לאתרים, דפי נחיתה, מודעות פרסומיות, שמות וסלוגנים ועוד. עם זאת, תכנים אלו נמצאים באחריותך המלאה ולכן עליך לעקוב, לבדוק ולוודא את תקינותם. 

13. למרות שיש לנו מנגנון פיקוח תקציבי מדיה, Brance אינה אחראית לגובה חיובי המדיה שמתבצעים ישירות ע"י המדיה. אחריות מעקב התשלומים הינה באחריותך בלבד. 

14. ידוע לך כי חודש הפעילות הראשון ממועד תחילת ההתקשרות דורש את מירב המאמצים והמשאבים מצידנו לצורך הכרת המותג, למידתו, בניית לוחות זמנים, ביצוע אפיונים, תכנון ובניית התוצרים. בתקופה זו, אנו מקצים כוח אדם מקצועי לפרויקט שלך, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתקופת ההתחייבות, לכל הפחות. 

15. שירותי המיתוג המפורטים בהסכם זה הינם בבחינת טובין שיוצרו עבורך בהתאמה אישית על פי מידותיך וצרכיך, בהתאם להוראות סעיף 6 א'2 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה). לכן, לא ניתן לבטלם לאחר ההתקשרות ולא יינתן בגינם החזר כספי כלשהו. כמו כן, במידה ופרסנו עבורך שירותי מיתוג ו/או תוכן כחלק מהריטיינר החודשי וסיימת את ההתקשרות בתוך מסגרת חודשי ההתחייבות, תחויב לשלם לBrance את העלות המלאה, בנוסף לתשלום דמי ההקמה. כמו כן, במידה והלקוח ניתק קשר לתקופה של למעלה מ-100 יום, המשך הפרויקט יהיה בתוספת תשלום. 

16. ידוע לך כי העסקה הינה חודשית עם התחייבות לתקופה של מס' החודשים המצוינים בהסכם. בתום תקופת ההתחייבות, הסכם ההתקשרות יחודש באופן אוטומטי על פי תנאי התקופה הראשונה והתשלום ימשיך באופן חודשי. אם אתה מעוניין לסיים את ההתקשרות איתנו בתום השנה הראשונה, הודע לאיש הקשר שלך ב-Brance על סיום התקשרות, 30 יום לפני תום התשלום האחרון. 

17. עסקאות קידום אורגני (SEO) מתוכננות 12 חודשים מראש. על כן, העסקה בגין שירותים אלו הינה בהתחייבות לתקופה של 12 חודשי תשלום, במהלכם לא תהיה רשאי לבטל את העסקה או לקבל החזר יחסי עבורה. 

18. בעסקאות קידום ממומן )פייסבוק / גוגל( ו/או ניהול דפי פייסבוק, תוכל לסיים את ההתקשרות איתנו באמצעות מתן הודעה בכתב למנהל התיק שלך בBrance לאחר 6 חודשי תשלום, בהתראה של 30 יום מראש ובתשלום נוסף של דמי הקמה מלאים בסך 15% מסך השירות השנתי. אם תחליט להשתמש בנקודת יציאה זו, נחזיר לך את יתרת התשלומים העתידיים בגין שירות זה בניקוי דמי ההקמה וההתראה. 

19. במתן שירותי פרסום מכל סוג שהוא (כגון קידום ממומן, ניהול דפי פייסבוק וקידום אורגני) חודשי השירות והפעילות יחלו להיספר החל מהתשלום הראשון / ביצוע פגישת האפיון – המאוחר מביניהם. כמו כן, אם רכשת חבילת קידום אורגני משולבת עם אתר אינטרנט, חודשי קידום האתר יספרו החל ממועד העברת הלינק הסופי של האתר לרשותך. 

20. ברשות הלקוח ישמר "תקציב קריאייטיב“ (בהתאם להצעת המחיר) אשר ישמש עבור הפקת תוכן ומדיה לפרסום ושיווק. התקציב ינוצל ע“פ בחירת הלקוח ובהתאם להצעות המחיר עבור הפקה מ- Brance.

21. חשוב לנו שתהיה מרוצה! << במידה והקמפיין שלך עלה לאוויר בעיכוב כתוצאה מתהליכי מיתוג מקדימים- שירותי הקידום יימשכו כ-30 יום נוספים )כלומר חודש 13 מתנה( לאחר התשלום האחרון – וזאת ללא צורך בתשלום נוסף. 

22. הסדרת התשלום במקרה של סיום התקשרות תעשה ע"י Brance בתוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעתך באמצעות כרטיס האשראי שלך הנמצא ברשותנו, אם פרטי האשראי לא נמצאים ברשות Brance, עליך להסדיר את התשלום באופן עצמאי בתוך 10 ימי עסקים ממתן ההודעה. 

23. הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל המדהימה. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל תביעה המוגשת על פי או בקשר להסכם זה, תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. 

24. חתימתך על הסכם זה מעידה שאתה מורשה לחתום בשם הלקוח המזמין על הצעת המחיר ותנאי ההזמנה ושאין ללקוח המזמין כל מניעה להתקשרות עם Brance, בהסכם או בדין. 

פרטי החברה: ברנס גרופ | ע.מ 308492271 | המאבק 9, גבעתיים